Miesięcznik Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Odkrywcy w Koszalinie

Rok założenia 2011

gazeta odkrywcza

Pomysł Mariusz Król podpis

Redaktor naczelny:
Mariusz Król
gazeta@ gazeta-odkrywcza.pl
 

Adres redakcji:
75-448 Koszalin, ul. Kołłątaja 3/7
www.gazeta-odkrywcza.pl
redakcja@gazeta-odkrywcza.pl
 

Współpracownicy:
Romuald Kowalczyk, Sławomir Stefek i Robert Korol.

 

Korekta:
Joanna Kowalczyk.
 

Layout i opracowanie graficzne:
Mariusz Król
 

Wydawca:
Stowarzyszenie
Historyczno-Eksploracyjne
„Odkrywcy” w Koszalinie.
 Przedruk i kopiowanie zamieszczonych materiałów wyłącznie za zgodą redakcji. Zastrzegamy sobie prawo redagowania nadsyłanych artykułów.

apel

Drogi Czytelniku!
Jeśli jesteś w posiadaniu
ciekawych zbiorów
lub materiału
dotyczącego historii
i ciałbyś ocalić ową historię,
wspomnienie, odkrycie
od zapomnienia
skontaktuj się z redakcją:
gazeta@gazeta-odkrywcza.pl
bądź listownie na adres redakcji